Общи условия на копирайтър.бг

Написах ги задължително, четете ги желателно. В онлайн общуването има наложителни места, през които трябва да минем. И обезателни текстове, които трябва да са достъпни. Без тях няма как, така че – ето Общите условия на копирайтър.бг (наричани по-нататък „условия“), специално за Вас.

I. Първо – вижте. Моля, прочетете внимателно настоящите условия и Политиката за поверителност (наричана по-нататък „политика“), която е неразделна част от тях. Те представляват (и са) договор между Вас и копирайтър.бг, с който можете да използвате безплатно едноименния уеб сайт www.xn--80apebugicr4f.xn--90ae за лични нужди и с нетърговска цел, при спазване на настоящите условия.

II. А сега – да регулираме отношенията си. Щом използвате уеб сайта копирайтър.бг, Вие се съгласявате с настоящите условия и с политиката, която е неразделна част от тях. Ако имате въпроси, можете да ги зададете на тел.: 087 911 2272, и/или на имейл email@копирайтър.бг. Чрез достъпа до и зареждането на копирайтър.бг, Вие се обвързвате с настоящите общи условия, и с всички последващи промени в тях. Както и се задължавате да ги спазвате. При несъгласие с настоящите условия и политиката, или с част от тях, моля, не използвайте този сайт.

III. Влизаме в роли. Собственик на копирайтър.бг, автор на текстовете, доставчик на информацията в него и изпълнител на предлаганите в сайта услуги е Константин Димитров, копирайтър от София. Телефон за връзка: 087 911 2272, адрес за кореспонденция: email@копирайтър.бг. Всяко физическо лице, което ползва копирайтър.бг, е негов потребител. Употребата на сайта и всички контакти и запитвания, извършени през него, са безплатни. Потребител, който използва една или повече от предложените в копирайтър.бг безплатни и/или платени услуги, става ползвател и/или възложител.

IV. Какво прави сайта? Копирайтър.бг предлага информация и услуги.

1. Услуги за без пари. Безплатни услуги в копирайтър.бг са:

1.1. Достъп до всички публикувани в сайта текстове и изображения. Услугата се извършва онлайн, чрез влизане през интернет и уеб браузър от потребителя.

1.2. Използване цялото съдържание на копирайтър.бг, включително – всички текстове в него, само и единствено за лични нужди на потребителя и с нетърговски цели. Услугата се извършва онлайн, чрез влизане през интернет и уеб браузър от потребителя.

1.3. „Бързо питане към копирайтъра“. Услугата се извършва онлайн, чрез влизане през интернет и уеб браузър, телефон и електронна поща.

1.4. „Приложение на копирайтъра“. Услугата се извършва онлайн, чрез влизане през интернет и уеб браузър, телефон и електронна поща.

1.5. „1 въпрос към копирайтъра“. Услугата се извършва онлайн, чрез влизане през интернет и уеб браузър, телефон и електронна поща.

1.6. „Демо текст от копирайтъра“. Услугата се извършва онлайн, чрез влизане през интернет и уеб браузър, телефон и електронна поща.

1.7. „Демо история (Keys story) от копирайтъра“. Услугата се извършва онлайн, чрез влизане през интернет и уеб браузър, телефон и електронна поща.

2. Обслужване по ценоразпис и договаряне. Платени услуги в копирайтър са:

2.1. „Консултация с копирайтъра“. Запитването за услугата се извършва онлайн, чрез влизане през интернет, уеб браузър, и онлайн форма в сайта, и/или по телефон и електронна поща. Цената на всяка услуга се определя според нейната продължителност, локация и други специфични условия. Базовите цени са 28 лв. за 20 минути и 48 лв. за 40 минути. Конкретна стойност се предлага от доставчика по запитване от потребителя, и се договаря помежду им. Възлагането на услугата се прави по имейл и/или по телефон от възложителя. Приемане се потвърждава по имейл от изпълнителя. Услугата се извършва „на живо“ и/или онлайн, по начин, на място и с продължителност, както е уговорена.

2.2. „Текст от копирайтъра“. Запитването за услугата се извършва онлайн, чрез влизане през интернет, уеб браузър, и онлайн форма в сайта, и/или по телефон и електронна поща. Цената на всяка услуга се определя в зависимост от характеристиките и особеностите на конкретния проект, времето за работа по него и други специфични условия. Базовата цена е 30 лв. на час. Конкретна стойност се предлага от доставчика по запитване от потребителя, и се договаря помежду им. Възлагането на услугата се прави по имейл и/или по телефон от възложителя. Приемане се потвърждава по имейл от изпълнителя. Услугата се извършва онлайн и/или „на живо“, по начин, на място и с продължителност, както е уговорена.

2.3. „Копирайтър“. Запитването за услугата се извършва онлайн, чрез влизане през интернет, уеб браузър, и онлайн форма в сайта, и/или по телефон и електронна поща. Цената на всяка услуга се определя в зависимост от характеристиките и особеностите на конкретния проект, времето за работа по него и други специфични условия. Базовата цена е 30 лв. на час. Конкретна стойност се предлага от доставчика по запитване от потребителя, и се договаря помежду им. Възлагането на услугата се прави по имейл и/или по телефон от възложителя. Приемане се потвърждава по имейл от изпълнителя. Услугата се извършва онлайн и/или „на живо“, по начин, на място и с продължителност, както е уговорена.

2.4. Всяка употреба и експлоатиране съдържанието на копирайтър.бг, или на части от него, за нелични нужди и с комерсиални/търговски цели, включително, но не само: публикуване, възпроизвеждане, разпространение, предлагане, продаване, копиране и съхраняване на текстове, изображения, скриншотове и други. Цената на услугата се предлага от собственика на сайта по запитване от потребителя, и се договаря помежду им. Приемане се потвърждава по имейл. Услугата се извършва, както е уговорена, само след изрично писменото съгласие от собственика на сайта и доставчик на съдържанието.

3. При всички платени услуги:
* Цените са без включен ДДС.
* Предплащането на услугата е условие за нейното изпълнение.
* При поръчка на текст след направена консултация, цената й се приспада от цената на „Текст от копирайтъра“.
* При поръчка на копирайтър след направена консултация, цената й се приспада от цената на „Копирайтър“-а.

V. Уважението е взаимно, авторските права – лични.
• Цялото съдържание на уеб сайта копирайтър.бг, включително, но не само: публикувани текстове, публикации, снимки, илюстрации, графични изображения, както и всяка информация, качена на копирайтър.бг, е изключителна собственост на автора, доставчика, изпълнителя, собственика.
• Както вече знаете от точка 1.2., можете да използвате всичко написано и показано в копирайтър.бг само и единствено за лични нужди и с нетърговски цели.
• Каквато и да е друга употреба и експлоатиране съдържанието на сайта, или на части от него са абсолютно забранени. Освен – ако не го поискате като платена услуга, както е описано в точка 2.4.
• Във всеки случай – използване и/или възпроизвеждане на информацията в копирайтър.бг, или на част от нея, става след изрично писменото съгласие от собственика на сайта и доставчик на съдържанието.

VI. Само между мен и Вас, или за поверителността. Собственикът на сайта, доставчик на информацията и изпълнител на услугите в него, събира и обработва информация от потребителите и възложителите, като спазва българския Закон за защита на личните данни и съответния регламент на Европейския съюз. А там няма мърдане. Собственикът на копирайтър.бг прави всичко възможно за защита личните данни на потребителите, ползвателите и възложителите. И зачита тяхната неприкосновеност. Информация каква лични данни се събират и как се обработват можете да видите в Политиката за поверителност.

VII. Има и контролни органи. При нужда, и по всяко време можете да разчитате и да се възползвате от надзора на някои държавни органи в Република България:

* Комисия за защита на потребителите – София 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 0700 111 22 и 02 933 0565, имейл: info@kzp.bg, уеб сайт: https://kzp.bg.

* Комисия за защита на личните данни – София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02 91 53 519, имейл: kzld@cpdp.bg, уеб сайт: https://www.cpdp.bg.

VIII. Копирайтърът е подходящо отговорен. Собственикът на сайта прави всичко зависещо от него да доставя вярна и точна информация чрез копирайтър.бг, като това не изключва възможни несъответствия и пропуски. Той не поема никаква отговорност за последици и/или вреди, свързани с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта. Цялата информация на копирайтър.бг е съобразена с действащото българско законодателство. Доставчикът се грижи за защита съдържанието на сайта от вредни влияния, като може да го променя и подобрява по всяко време. Той не носи отговорност за публикуваното в сайтове, към които е поместил връзки в съдържанието. Ползването на информацията и услугите на копирайтър.бг е право и отговорност на потребителите, ползвателите и възложителите.

IX. Последно и заключително.
• Валидната комуникация между собственик, автора, доставчик, изпълнител и потребител, ползвател, възложител е писмената (по имейл, и/или с писмо по пощата, и/или с писмо по куриер). При промени в електронен или пощенски адрес притежателя му има ангажимент да уведоми писмено.
• Щом нещо не е описано в настоящите условия, за него прилагаме действащото българско законодателство.
• При спорове търсим разбирателство, ако не – всеки е свободен да търси услугите на компетентен съд.
Собственикът, авторът, доставчикът, изпълнителят има право да променя и допълва настоящите условия по всяко време, като публикува актуалния вариант на сайта копирайтър.бг с посочена дата, от която са валидни.

Последна актуализация: 30.04.2020 г.

Хареса ли Ви горния текст?
Искате ли да питате нещо за него?
Или за такъв текст за Вас?
ВЪПРОС към копирайтъра
Знаете ли как се прави текст като горния?
Искате ли да разберете?
Консултация?
Запитване за КОНСУЛТАЦИЯ
Колко Ви хареса горния текст?
Искате ли такъв?
Готови ли сте да го поръчате?
Запитване за ТАКЪВ ТЕКСТ
Обаче има и друга възможност…
Чувствате, че Ви трябва текст, но не сте мислили какъв да бъде. Усещате, че имате нужда от копирайтър, но не сте сигурни как точно да го използвате. Знаете, че е време за поне едно решение с текст, но не знаете как да започнете. Въобще – имате нужда да поговорите с подходящия човек по темата „Копирайтърски текст“. Ами – обадете ми се, или ми пишете. Готов съм да започнем, даже сега.
За да се чуем – звъннете на 087 911 2272 в подходящо за работа време. Ако не вдигна – ще Ви върна обаждане при първа възможност.
За да Ви пиша – използвайте формата по-долу. Щом сте посочили валиден имейл – ще Ви отговоря до следващия работен ден.
При спешен случай/проект – отбележете го в контактната форма, когато ми пишете.
Всички копирайтърски услуги извършвам лично, отговорно и според както са поръчани и договорени. За запитвания, заявки, предложения, обсъждания, уточнения, съгласувания и всякакъв вид общуване: телефон, имейл, онлайн въпрос, запитване за консултация, демо текст, запитване за текст, онлайн запитване.
Всеки копирайтърски текст е писан лично, и е 100% авторски, 100% оригинален и 100% уникален. Защото е създаден по поръчка, специално за някой – с цел, като решение на поставена задача и с предварително уточнени начин на използване и желани резултати.
Българското знаме в копирайтър.бг
В България – на български.
Копирайтър.бг е български сайт, и работи на български език. Защото в България така се работи най-добре. Всички услуги се извършват на български, със симултанен или допълнителен превод на желан език по предварителна уговорка. Всеки копирайтърски текст се създава първо на български, с възможност за професионален превод на желан език след предварителна уговорка.
Свържете се с копирайтъра.
Обадете се на тел.: 087 911 2272, пишете на: email@копирайтър.бг, или направо използвайте тази форма:
ОНЛАЙН ЗАПИТВАНЕ до копирайтъра